defibswap.co.uk
Reviews:

13 reviews in the last 12 months13 total reviews  

5.00
Excellent

Trustmark
Valid

Includes Buyer Protection

Certified since: 18 Oct 2023
The Trustmark indicates trustworthy online retailers.
defibswap.co.uk fulfils all Trusted Shops quality criteria, including
  • Verified identity
  • Encrypted data transfer
  • Clear ordering process

Trusted Shops Buyer Protection

This company offers Trusted Shops’ buyer protection up to £2,500. Find out how this secures your transaction.

Our mission is to enable digital trust. Find out how reviews work at Trusted Shops.
Our mission is to enable digital trust. Find out how reviews work at Trusted Shops.

Reviews for defibswap.co.uk

Filter
 Sort by  
Relevance
9 Feb 2024
 Verified review

Amazing customer experience

Mark and the team at Defibswap have been amazing. The whole process has been stress free and simple. I love that they are making defibs more accessible. I really can't recommend them enough!
Report review
20 Dec 2023
 Verified review
Great Quality awesome customer service went above and beyond
Report review
6 Nov 2023
 Verified review

Volledig ontzorgd door defibswap.

Onze vorige AED hebben we al een aantal keren gebruikt om een leven te redden, daarom is het heel belangrijk om er zeker van te kunnen zijn dat de AED altijd in perfecte conditie is. Het 2-jaarlijkse systeem van omruil ter plekke zorgt ervoor dat wij wat betreft onze AED nergens over hoeven na te denken – wij zijn volledig ontzorgd! Alles wordt door de professionals van defibswap geregeld. Wanneer de AED gebruikt is, wordt de AED direct omgewisseld. Zo is onze Philips AED altijd klaar om een leven te redden.
Report review
6 Nov 2023
 Verified review

Altijd zeker van een goed werkend apparaat.

12 jaar geleden heb ik bij mijn eigen vader ervaren hoe belangrijk snel handelen is wanneer er sprake is van een hartstilstand. In mijn familie komt hartfalen voor en ik word dit jaar 60. De hoogte van de investering in een AED weerhield me. Na het ontdekken van defibswap en de voordelen ervan heb ik nu een goed werkend apparaat tegen lage kosten. Het proces van oriëntatie en levering was professioneel en efficiënt. De defibswap-organisatie komt betrouwbaar en klantgericht over.
Report review
6 Nov 2023
 Verified review

Altijd al een AED op kantoor willen hebben.

Onlangs hebben wij wederom onze kantoorfaciliteiten substantieel uitgebreid en verbeterd. Een AED was echter nog niet geregeld. Teveel gedoe, welke AED is het beste, hoe onderhoud en service te regelen, enfin, elke keer kwam het er niet van. Maar nu is het zo eenvoudig en gemakkelijk geregeld met defibswap, alles is verzorgd en het omruilen kost ons slechts één minuut in de twee jaar. Een gerust en veilig gevoel om alles aan de professionals van defibswap over te laten.
Report review
6 Nov 2023
 Verified review

Geen omkijken meer naar onze Philips AED’s

Recent werden we opmerkzaam gemaakt op de mogelijkheid een volledig verzorgd AED abonnement te nemen voor onze schepen. Nu hebben we geen omkijken meer naar onze Philips AED’s. We kunnen er geheel op vertrouwen dat onze Philips AED’s altijd inzetbaar zijn en dat is een geruststellend gevoel, zonder dat we zelf iets hoeven te doen of organiseren.
Report review
6 Nov 2023
 Verified review

Alleen het beste is goed genoeg

We streven altijd naar topkwaliteit in alles wat we doen: schepen bouwen, onderhouden en onze klanten de beste beleving geven. Precies zoals defibswap: een doordacht service-concept met ook nog eens de beste AED van allemaal. Alles is perfect geregeld, zonder gedoe. We weten nu zeker dat onze AED’s altijd paraat zijn voor noodgevallen.
Report review
11 Oct 2023
 Verified review

Always sure of a properly functioning device.

12 years ago, I experienced first-hand with my own father how important quick action is when there is a cardiac arrest. Heart failure runs in my family, and I am turning 60 this year. The amount of investment in an AED deterred me. After discovering defibswap and its benefits, I now have a properly functioning device at a low cost. The process of orientation and delivery was professional and efficient. The defibswap organization comes across as reliable and customer-oriented.
Report review
11 Oct 2023
 Verified review

Always wanted to have an AED in the office.

Recently, we substantially improved and expanded our office facilities. However, an AED was not yet organised. Too much hassle, which AED is the best, how to arrange maintenance and service, in short, it never happened. But now it has been arranged so easily and conveniently with defibswap, everything is taken care of and the exchange only costs us one minute every two years. A reassuring and safe feeling to leave everything to the professionals at defibswap.
Report review
11 Oct 2023
 Verified review

Fully unburdened by defibswap.

We have used our previous AED several times to save a life, so it is very important to be able to be sure that the AED is always in perfect condition. The biennial on-site exchange system ensures that we don’t have to think about our AED – we are fully unburdened! Everything is arranged by the professionals at defibswap. When the AED has been used, it is immediately exchanged. This way, our Philips AED is always ready to save a life.
Report review
11 Oct 2023
 Verified review

Only the best is good enough

We always strive for top quality in everything we do: building ships, maintaining them, and giving our customers the best experience. Just like defibswap: a well-thought-out service concept with also the best AED of all. Everything is perfectly arranged, without any hassle. We now know for sure that our AEDs are always ready for emergencies.
Report review
11 Oct 2023
 Verified review

No more worries about our Philips AEDs

Recently, we were made aware of the option to take a fully serviced AED subscription for our ships. Now, we no longer have to worry about our Philips AEDs. We can fully trust that our Philips AEDs are always deployable, and that is a reassuring feeling, without us having to do or organize anything ourselves.
Report review
11 Oct 2023
 Verified review
fast efficient and AED works as promised
Report review